KESAN PEMBINAAN EMPANGAN BAKUN PDF

0

Dalam melihat pembinaan empangan Bakun di Sarawak, jaringan organisasi global telah berkongsi maklumat lapan empangan besar lain di dunia sebagai. Kontroversi Projek Hidro Bakun dipilih kerana kontroversi berlarutan Tetapi disebaliknya terdapat kesan buruk pembinaan empangan yang. Tidak ada apa-apa kesan lagi bahawa Singapura itu tanah Melayu. Pembinaan empangan hidro elektrik Bakun hendaklah mengambil kira.

Author: Dozil Nir
Country: Algeria
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 27 May 2008
Pages: 295
PDF File Size: 10.70 Mb
ePub File Size: 20.77 Mb
ISBN: 116-9-64377-310-4
Downloads: 32576
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Badal

Published on Jun View Download 0. Kajian oleh Rubin and Sachs merupakan kajian pertama yang cuba menganalisa apa yang mereka namakan sebagai ‘Iedakan informasi alam sekitar’ the environmental information explosion’, yang bermula pada pertengahan Ramai sarjana kemudian bersetuju bahawa akhir dekad an adalah era dimana media ‘menemui’ alam sekitar lihat misalnya Schoenfeld, Meier and Griffin, Malahan, masyarakat dunia baru menyedari dan menerima alam sekitar sebagai satu masalah sosial disekitar tahun an lihat Hansen, Tugasan ini mempunyai objektif serampang dua mata: Pertama memahamikomunikasi alam sekitar, satu bidang yang belum mendapat perhatian di kalangan sarjana tempatan, dan kedua, memahami kontroversi awam public controversy di Malaysia.

Bagi menganalisa perdebatan dan artikulasi mengenai kontroversi Projek Hidro Bakun, empanggan ini tidak hanya bergantung atau terhad kepada media massa semata-mata.

Masalah ini jelas, dalam suasana kebebasan media yang terbatas seperti di Malaysia, apa sahaja pembijaan yang tidak sealiran dengan pandangan pihak pemerintah, mengenai apa saja isu, termasuk isu alam sekitar yang kontroversi seperti Projek Hidro Bakun tidak diberikan tidak akan mendapat tempat yang sewajarnya. ;embinaan erti kata lain, banyak pihak yang pebminaan turut serta di dalam perdebatan sesuatu isu tidak akan mendapat akses di dalam media massa arus perdana.

Media massa menurut Chapman et al. This is because, at the very least, the channels of communication have finite and therefore limited capacity, and have to be selective in terms of the information conveyed ms, xv.

Perbincangan dalam tugasan kaedah perpustakaan, tugasan ini diharap akan memberikan sumbangan awal mengenai komunikasi alam sekitar di Malaysia. Dengan menggunakan ini cuba melihat bagaimana pihak yang berminat ini juga merupakan mengambil bahagian di dalam kontroversi tersebut. Tugasanpercubaan awal untuk menilai pandangan dan ideologi setiap pihak yang terlibat dengan perdebatan mengenai isu alam sekitar, khususnya Projek Hidro Bakun.

Tugasan ini tidak bertujuan untuk melihat hujah mana yang paling banyak kuantifikasi disiarkan atau mendapat perhatian, tetapi melihat pembnaan mengenai isu Bakun sebagai satu persaingan ideologi bagi kumpulan-kumpulan yang terlibat. Kontroversi Projek Hidro Bakun dipilih kerana kontroversi berlarutan begitu lama, sejak sehingga kini masih menjadi isu yang menarik minat ramai, sebuah projek mega yang mempunyai implikasi kewangan yang besar, melibatkan alam sekitar dan dijangka memberi kesan sosio-budaya kepada rakyat, khusus komuniti tempatan yang bukan sedikit.

Kontroversi Bakun juga mempunyai pelbagai dimensi – ekonomi, politik, sosial dan perundangan. Idea untuk membina empangan di Sungai Rajang dikatakan bermula Pada asalnya projek tersebut dianggarkan menelan belanja sebanyak RMI3.

Projek Hidroelektrik Bakun dijangka akan menjana tenaga elektrik megawat MW. Namun demikian, pada tahun kerajaan persekutuan mengubah pendirian untuk meneruskan projek tersebut dengan anggaran belanja RM7 bilion. Pemilihan bahan untuk dianalisis dibuat atas dasar ‘availability’ dan’accessibility’. Oleh kerana tugasan ini bukan bersifat kuantitatif yang cuba membuat rumusan berdasarkan sampel yang representatif, maka teknik pengutipan data yang digunakan tidak seharusnya menimbulkan masalah dari segi kesahihan analisis.

Berdasarkan kandungan laporan, saya menganalisis perspektif sesuatu laporan, aktor yang terlibat sama ada pemimpin politik kerajaan, pemimpin politik pembangkang, pemimpin politik negara luar, pegawai kerajaan atau pentadbir, kumpulan-kumpulan pendesak pressure group dan Ad hoc, pertubuhan bukan kerajaan NGO sama ada dalam luar negara, pihak media, atau individu yang mengambil bahagian di dalam perdebatan mengenai isu Bakun.

  ELCOMETER 355 PDF

Perspektif pencadang dan penyokong Projek Hidro Bakun atau secara ringkas dikenali sebagai Pro-Bakun dan perspektif pembinana Projek Hidro Bakun secara ringkas dikenali sebagai Anti-Bakun.

Pendapat dari kedua-dua kategori adalah seperti berikut: Penentangan Terhadap Hidro Elektrik Bakun Para penentang projek Hidro Bakun menghasilkan tiga perspektif; Projek Bakun memberi kesan negatif terhadap alam sekitar, hak rakyat dan pembaziran ekonomi.

Sbsc__current Issues in Science_projek Hidro Bakun

Disamping itu terdapat juga perspektif sampingan seperti feminisme yang disorot untuk menarik secara khusus golongan wanita ke dalam perdebatan ini, kedaulatan undangundang, khusus apabila keputusan mahkamah menyebelahi kumpulan antiBakun.

Hak Raykat Perspektif hak rakyat merupakan perspektifyang utama yang digunakan oleh kumpulan anti-Bakun. Malahan hampir setiap laporan mengenai Bakun daripada kumpulan anti-Bakun akan menyentuh soa1 hak masyarakat setempat yang tinggal di sekitar daerah Belaga. Kepentingan kaum asli Kenyah, Keyan, Penan dan lain-lain yang terpaksa dipindahkan ke kawasan lain menjadi isu utama dalam mengenengahkan perspektif hak rakyat untuk menjelaskan bahawa kepentingan kaum-kaum ini telah terjejas akibat daripada Bakun.

Penempatan semula kaum-kaum yang dibuat bukan atas dasar sukarela, tetapi paksaan, walaupun diberikan pampasan. Menurut Aliran, “The people’s right to be consulted before a decision is made to implement a project affecting them is a fundamental right entrenched within our system of naturaljustice.

Ringkasnya, isu kesan negatif terhadap alam sekitar dan kehidupan masyarakat setempat, telah menarik pertubuhan NGO dalam dan luar negara, individu yang menggunakan kuasa ideologikal yang berteraskan demokrasi dan hak asasi manusia. Kesan Negatif Terhadap Alam Sekitar Isu kesann dan asas fundamental penentangan terhadap Bakun berkaitan dengan kemusnahan alam sekitar. Memandang Projek Bakun mempunyai kaitan secara langsung dengan alam sekitar, sudah semestinya pokok perdebatan adalah mengenai kesan negatif terhadap alam sekitar.

Perspektif ini juga berkaitan dengan persoalan kesejahteraan anda keselamatan orang ramai. Persoalan bakum penempatan semula, banjir, tanah runtuh, keselamatan menyalurkan elektrik menggunakan kabel dasar laut melintas Laut China Selatan banyak diutarakan sama ada di dalam laporan kajian, media alternatif, forum awam dan sebagainya. Pembinaan empangan tidak semestinya membawa kebaikan sahaja. Tetapi disebaliknya terdapat kesan buruk pembinaan empangan yang wujud sebelum dan selepas pembinaan yang harus dipertimbangkan.

Ia bukan sahaja memberikan kesan terhadap persekitaran6pembinaannya tetapi boleh sehingga muara sungai. Antaranya kesan pembinaan empangan adalah Masalah sistem ekologi I. Kepupusan dan gangguan flora dan fauna Masalah antropogenik Masalah perubahan mikrocuaca persekitaran I. Masalah pencemaran Air Tanah Kemasukan air masin Kesan mineral tanih persekitaran Masalah kaum orang asli. Masalah pembaziran wang ekonomi Kesan ke atas air bawah tanahKesan ini juga menyebabkan pelbagai masalah kepada tiga golongan biasanya.

Ia biasanya bermula daripada permulaan pembinaan sehinggalah ke hilir sungai.

Banyak kajian semulajadi terjejas dan banyak informasi tidak dapat dijadikan bahan rujukan sebelum terpupus. Secara tidak langsung, sumber biologikal dan kepelbagaian genetik termusnah.

Jesan spesis terancam iaitu haiwan akuatik, darat, masalah hutan dan akan diterangkan denagn lebih lanjut lagi melalui bahagian di bawah. Seperti di Bakun dan di Tasik Chini telah memberikan kesan yang ketara dan dapat di lihat dengan jelas.

Contoh yang paling ketara adalah Empangan Bakun telah memusnahkan habitat semulajadi sebanyak 70, hektar yang sebesar Singapura. Contoh lain adalah Empangan Tasik Chini, Pahang juga membersihkan 60 hektar hutan yang ada. Vagitatif ekosistem termusnah dan seterusnya memberikan kesan kepada hidupan.

Habitat semulajadi terganggu dan menyebabkan organisma terpaksa mencari habitat yang baru ataupun terus pupus bagi kawasan tersebut. Kepupusan dan gangguan flora dan fauna Banyak flora dan fauna terancam. Masalah bertambah apabila hidupan ini telah terdedah kepada penyakit berjangkit. Masalah tebing pasir akan terhumbang semasa banjir menyebabkan kuanitinya semakin berkurang.

  DAN RELIKUI KEMATIAN PDF

Contohnya kawasan pembiakan penyu air tawar telah terancam melalui situasi ini. Ini juga menghalang laluan penyu dan ikan air tawar dan seterusnya mengganggu tabiat pergerakkan dan pembiakan mereka. Masalah lain adalah perpindahan hidupan dari kawasan hutan ke kawasan berkependudukan.

Ini menyebabkan masalah kepada penduduk tempatan yang tinggal berdekatan. Contohnya adalah pembinaan Empangan Bakun. Flora biasa pupus tanpa mengetahui kajian yang mendalam.

Masalah ini akan bertambah jika tiada kawalan dan tindakan diambil. Tetapi ada punca lain yang menyebabkan masalah ini berlaku. Antaranya adalah kekurangan kawasan tadahan air dan sistem pembinaan empangan yang kurang teratur.

Masalah kekurangan kawasan tadahan air di sekitar biasanya wujud. Ini kerana banyak kemusnahan hutan telah berlaku. Pendedahan tanah terbiar kepada hujan menyebabkan aliran air permukaan bakn.

Air ini tidak akan terserap kedalam tanah dan mengalir terus kedalam sungai. Seterusnya menyebabkan banjir berlaku di kawasan hilir sungai biasanya.

sampahseni

Selain itu, masalah tanah runtuh dan juga hakisan tanah akan berlaku. Seperti yang diterangkan tadi kawasan yang kurang tadahan air akan menyebabkan masalah ini berlaku. Situasi ini akan berlaku dengan kerata dan mempunyai bukti yang amat jelas. Haiwan berdarah sejuk biasanya akan merasakan perubahan ini secara mendadak. Contoh ikan biasanya menukar habitatnya apabila keadaan persekitaran tidak sesuai lagi lebih-lebih lagi dalam perubahan suhu.

Selain itu, ini boleh menyebebkan masalah penhijrahan haiwan dari kawasan hutan ke kawasan yang mempunyai penduduk.

Ini membawa kesan yang amat ketara bagi hidupan akuatik. Lebih-lebih lagi dikawasan hilir sungai membawa kesan buruk yang amat ketara malah menyebabkan komposisi mineral dalam air bertukar. Pencemaran air Biasanya sungai akan menjadi liat dan kelodak apabila hakisan tanah berlaku sewaktu pembinaan dan pelepasan air.

Dari sini, air menjadi coklat menyebabkan masalah pertumbuhan tumbuhan akuatik berlaku. Tetapi disebaliknya, sungai akan menjadi kekurangan mineral disebabkan masalah system aliran air sungai menjadi perlahan disebabkan penangkungan air. Kadar mineral dan oksigen semakin berkurangan. Tambahan lagi masalah timbul apabila penduduk bercucuk tanam hasil pertanian mereka. Penggunaan pestisid tidak dapat dialirkan dan dikitarkan dalam sungai.

Kadar pengunaan baja juga turut menjejaskan kualiti air apabila air dilepaskan dari empangan. Selain itu, enapan tanih di kawasan hilir dan pemendapkan di tasik menyebabkan kawasan ini menjadi semakin cetek. Ini disebabkan masalah hakisan tanih yang di kawasan tebingnya dan masalah pembuangan sisa seperti kayu-kayu pembinaan, sampah dan bahan induk pembinaan. Secara tidak langsung, hilir sungai menjadi semakin cetek begitu juga dengan tasik.

Pencemaran ini menyebabkan masalah dan gangguan kepada hidupan. Ini juga menyebabkan masalah kepada penduduk juga. Contoh yang jelas adalah Sungai Terengganu berpunca daripada masalah hakisan pantai yang amat serius di Seberang Takir, Kuala Terengganu. Aliran yang perlahan ini menyebabkan kemasukkan air masin secara perlahanlahan dalam jangka masa tertentu.

Ini menyebabkan ekosistem akuatik menjadi tidak seimbang terutama di kawasan zon air tawar. Pembiakan ikan juga akan terjejas Ini juga menyebabkan pukulan ombak bertambah dan memecahkan pantai dengan lebih kuat. Tidak hairanlah air masin ini dapat menembusi jauh ke dalam sungai. Bahan pencemar yang berkepekatan tinggi wujud apabila air masin ini masuk. Ini kerana pengaliran air sungai adalah perlahan untuk mencairkan kandungan yang terdapat di persisiran pantai ini. Ini membawa masalah kepada penduduk yang tinggal di sisni juga.

Tetapi masalah ini haruslah mengambil kira juga saizdan kecerunan sesebuah sungai serta kemerosotan aliran air sungai.